Tavarantoimittajille

1.4.2015 Ideoita ja esimerkkejä toimitusketjun vastuulliseen hallintaan

Tammikuussa 2015 Alko järjesti tavarantoimittajilleen kaksi vapaaehtoista vastuullisen hankinnan työpajaa. Ensimmäisen työpajan teemana oli Tavarantoimittajan sitoutuminen ja toisen Huolellisuus-periaate ja Valitusmekanismit käytännössä.

Kumpaankin työpajaan osallistui n. 20 tavarantoimittajan edustajaa. Aiheet synnyttivät runsaasti keskustelua. Olemme iloisia aidosta mielenkiinnosta, jota osallistujat osoittivat annettuja aihealueita kohtaan. Keskustelun pohjalta syntyi runsaasti ideoita ja esimerkkejä siitä, millä konkreettisilla käytännön toimenpiteillä vastuullista hankintaa voi kukin organisaatio omassa toiminnassaan edistää. Ohessa lista näistä ideoista ja esimerkeistä.

Toivomme, että tämä lista haastaa teitä pohtimaan oman toimintanne kehittämistä. Käynnistäkää keskustelu aiheen ympärillä ja ottakaa mukaan koko henkilöstö!

 Lisätietoja marja.aho@alko.fi tai 040-7091200.