Tavarantoimittajille

16.8.2014 Valikoimassa olevien viinien makutyypit

Uuden valikoimanhallintamallin myötä kiinnitämme ennen 6.8.2014 valikoimaan tulleet puna- ja valkoviinit raportointisegmentteihin 2.10.2014 tuolloin voimassaolevan makutyypin perusteella.
Mikäli tavarantoimittaja kokee, että tuotteen makutyyppi ei ole nyt oikea, hän voi saattaa tuotteensa uudelleen arvioitavaksi.

Jatkossa tavarantoimittaja hyväksyy uuden viinin makutyypin oston yhteydessä.

Uudelleen arvioitaviksi haluttavista viineistä tavarantoimittajan on tehtävä tuotemuutospyyntö normaalin käytännön mukaan. Lomakkeen lisätietokenttään on merkittävä ”makutyypin uudelleenarviointi”. Tuotemuutospyynnöt on tehtävä viimeistään 1.9. mennessä ja muutoksen kohteena olevasta tuotteesta on lähetettävä 2 näytepulloa samalla aikataululla. Kopio tuotemuutospyynnöstä on liitettävä myös pullojen mukaan. 

Tuotemuutospyyntöjä voi tehdä nyt ainoastaan ennen 6.8.2014 valikoimaan tulleista tuotteista.

Viinien vuosikertavaihdokset tehdään edelleen normaalin tuotemuutospyyntömenettelyn kautta, eikä niitä voi yhdistää tähän uudelleenarviointia koskevaan muutospyyntöön.

Mahdollisiin asiaa koskeviin kyselyihin vastaa valikoimanhallinnan päällikkö Petri Aalto.