Tavarantoimittajille

2.6.2014 Kuulemismenettely: Uusi Code of Conduct

Tammikuussa 2014 BSCI (Business Social Compliance Initiative) julkaisi uuden Code of Conductin – Eettiset toimintaperiaatteet liitteineen. Uusi koodisto edellyttää aiempaa vahvempaa sitoutumista Eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä aktiivisia toimia niin jäseniltään kuin niiden hankintaketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä.

Uudistuneen BSCI:n toimintamallin keskeiset elementit ovat Code of Conduct (Eettiset toimintaperiaatteet), aiempaa velvoittavampi Due Diligence (Huolellisuusperiaate) sekä vaatimus strategiseen suunnitteluun ja käytännön toimenpiteisiin sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi. BSCI vastuullisen hankinnan toimintamalli pohjautuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, avoimeen yhteistyöhön ja eri toimitusketjun toimijoiden valtuuttamiseen.

Käytännön vaikutuksista keskustellaan syksyn 2014 aikana tavarantoimittajille järjestettävissä vapaaehtoisissa työpajoissa. Tarkempia yksityiskohtia työpajoista kerromme 7.10. Helsingin Hanasaaressa järjestettävässä tavarantoimittajatilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelmaan sisältyy myös BSCI:n järjestämä koulutus tavarantoimittajille.

Auditointeja tai seurantatoimenpiteitä uusia Eettisiä toimintaperiaatteita vastaan tehdään 1.1.2015 alkaen.

BSCI:n Code of Conduct - Eettiset toimintaperiaatteet liitteineen muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena.

BSCI Code of Conduct sisältää seuraavat liitteet: 

  • Terms of Implementation for Participants (“Alko”)
  • Terms of Implementation for Business Partners (“Myyjä”)
  • Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (“Tuottaja”, “Valmistaja”)
  • BSCI Glossary
  • BSCI Reference 

Asiakirjan englanninkielinen versio on lainvoimainen.

Ottaessaan käyttöön uuden Code of Conductin Alko edellyttää, että kaikki myyjät hyväksyvät uudet toimintaperiaatteet joko allekirjoittamalla Alkon internetsivustolta löytyvän asiakirjan tai tekemällä hyväksynnän kumppaniverkossa. Aiemmasta poiketen edellytämme allekirjoituksia tai sähköistä hyväksyntää tällä kertaa ainoastaan myyjäkohtaisesti, ei tuotekohtaisesti. Allekirjoittamalla tai sähköisesti hyväksymällä myyjä sitoutuu noudattamaan Eettisiä toimintaperiaatteita kokonaisuudessaan, vaikka allekirjoitus annetaan Terms of Implementation for Business Partners -asiakirjalla. Yksityiskohtaisemmat ohjeet allekirjoitusmenettelystä ilmoitetaan tämän kuulemisen jälkeen, kuitenkin niin, että allekirjoituksen tai sähköisen hyväksynnän viimeinen palautuspäivä on 31.12.2014. 

Uusien Eettisten toimintaperiaatteiden vaikutukset Alkon Valikoimaanotto-ohjeeseen ovat luettavissa asiakirjasta 2015 valikoimaanotto-ohjeen muutokset.

Mikäli myyjä ei anna allekirjoitusta tai sähköistä hyväksyntää, Alko voi peruuttaa tehdyt tilaukset ja poistaa tuotteet valikoimasta ilman korvausvelvoitetta.

Pyydämme lähettämään palautteenne uuteen Code of Conductiin siirtymisestä viimeistään 19.6. sähköpostitse osoitteeseen vuokko.ala-kanto@alko.fi.