Tavarantoimittajille

9.10.2015 Valikoiman kohdennuslaskennan raportointi

Kesäkuun jaksotarkastelun jälkeen siirryttiin kohdennusmallin peittolaskennassa kumulatiivisesta määräytymisestä päiväkohtaiseen. Näin ollen viime jaksolla (päättyi 30.9.2015) painotetun liikevaihdon peittokertoimen laskennassa määräävänä tekijänä oli tuotteen päiväkohtainen nouseminen myymälän saldoille. Tämän jaksovaihdoksen yhteydessä siirrytään päiväkohtaisen peittokerroinlaskennan osalta vaiheeseen, jossa tuotteen kaikki elinkaarenaikaiset peittomuutokset huomioidaan päivätasolla.

Uuden jakson viikoittaiset myyntiraportit julkaistaan ensi tilassa.

Viime tarkastelujakson aikana tapahtuneiden tuotenumeron muutokseen johtaneiden tuotemuutosten osalta havaittiin virhe ns. periytyvien tuotteiden laskennassa. Virheen vaikutus näkyi painotetun liikevaihdon laskennassa 18 tuotteella (sijoituslaskennassa mukana yhteensä 2370 tuotetta). Näistä 3 tuotteen osalta sillä oli lopulta vaikutusta tuotteen jakson aikana raportoituun sijoitukseen. Tällä raportointivirheellä ei ole vaikutusta toteutuneisiin tai tässä jaksotarkastelussa julkaistaviin peittotasoihin.