Tavarantoimittajille

Minidolly-pilotin tulokset

Toteutimme 1.9.2012 - 28.2.2013 yhdessä useiden tavarantoimittajiensa kanssa pilotoinnin ns. minidollysta, joka on kooltaan puolet normaalista dollysta.

Pilotoinnin tulokset on koottu raporttiin, joka on tilattavissa osoitteesta
mok@alko.fi.  Toimittakaa mahdollinen raporttia ja minidollya koskeva palauteenne osoitteeseen tuomas.kokkonen@alko.fi  15.8.2013 mennessä, jotta  voimme ottaa sen huomioon tehdessämme päätöksiä minidollyn käyttöönotosta.