Tavarantoimittajille

Muistutus tuotemuutospyynnöistä ja ohjeistus lisämerkintöjen käytöstä

Muistutus tuotemuutospyynnöistä ja ohjeistus väliaikaisten lisämerkintöjen (esim. tarrat) käytöstä pulloissa/pakkauksissa.

Tuotemuutospyyntö tulee tehdä aina, mikäli tuotteisiin tai niiden pakkauksiin tehdään muutoksia. Huomatkaa myös, että tuotemuutospyyntöihin on aina liitettävä kuva mukaan muutoksen vaikuttaessa tuotteen ulkoasuun. Kaikista tuotteeseen kohdistuvista muutoksista tulee tehdä tuotemuutospyyntö vähintään kaksi kuukautta ennen aiotun muutoksen voimaantuloa. Tärkeää on saada tieto tuotemuutospyynnön hyväksymisestä tai hylkäämistä hyvissä ajoin ennen haluttua markkinoille tuloaikaa, jotta molempien osapuolten reagointi sekä ketjutoiminnan sujuvuus voidaan varmistaa. Tuotteita ei tule päästää jakeluun ilman Alkon hyväksyntää.

Ohjeistus markkinoinnillisten lisämerkintöjen (mm mitalit, tuotearvostelut, markkinoinnilliset väitteet ym) käytöstä pulloissa/pakkauksissa

Alko hyväksyy sellaiset lisämerkinnät, jossa viitataan esimerkiksi kyseisen tuotteen virallisessa kilpailussa saavuttamaan tunnustukseen (esim. mitalisija) tai tuotteen pitkään historiaan markkinoilla. Merkinnässä tulee olla selkeä referenssi esim. kyseiseen kilpailuun ja sen ajankohtaan. Ko. lisämerkinnät on syytä pitää kohtuullisen pieninä, jotta pääviestinä pysyy edelleen itse tuote. Tekemällä tuotemuutospyyntö hyvissä ajoin ennen tuotemuutoksen realisoitumista, tavarantoimittaja saa Alkon hyväksynnän tai hylkäyksen ennen varsinaista muutoksen tekoa/kiinnittämistä pakkauksiin. Ulkoasumuutoksissa, jotka liittyvät pelkän yllä mainitun lisämerkinnän/-tarran kiinnittämiseen pakkaukseen, ei tuotemuutospyynnön yhteydessä tarvitse lähettää fyysisiä näytteitä vaan pelkkä kuva on riittävä, mikäli siitä käy selkeästi ilmi aiottu muutos.

Mikäli teillä on tällä hetkellä tuotteissanne muunlaisia lisämerkintöjä kuin yllä on mainittu, ottakaa välittömästi yhteys vastaavaan ostajaan merkinnän poistamiseksi tuotteesta.