Tavarantoimittajille

R-hakujen valtuutukset

Muistattehan, että vuoden 2013 alusta lähtien myös rajallisen saatavuuden tuotteiden tarjouksiin täytyy liittää valtuutus, ellei tuote ole tarjoajan itsensä omistama.

Valtuutuksen tarpeellisuus todetaan valikoimaanotto-ohjeen liitteessä 4:

"Jokaiseen yksittäiseen tarjoukseen on liitettävä valmistajan tai tuotemerkin omistajan valtuutus. Valtuutusta ei kuitenkaan tarvita, jos myyjä tarjoaa tuotemerkkiä, johon hänellä on omistus- tai käyttöoikeus, tai jos kysymyksessä on rajallisen saatavuuden tuote, joka on tarjoajan omistama. Valtuutuksiin käytettävä lomakepohja on alko.fi-sivustolla tavarantoimittajaosiossa.