Tavarantoimittajille

Tuotemuutokset

Tuotemuutoksista on julkaistu selventävä ohjeistus. 

Tuotemuutosohjeistus sisältää ohjeita vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden tuotemuutospyyntöjen lähettämiselle sekä mahdollisille muille tarvittaville toimenpiteille tuotemuutospyynnön yhteydessä. 

HUOM!  Alkon valikoimaanotto-ohje sisältää tuotemuutosten voimassaolevat ja noudatettavat periaatteet. Tulkintajärjestys on aina voimassaoleva valikoimaanotto-ohje ja vasta sen jälkeen tämä täydentävä ohjeistus.

Tuotemuutosohjeistus löytyy liitteenä alla.