Tavarantoimittajille

Valikoiman ohjaus

Alkon vakiovalikoiman tuotteita kohdennetaan keskitetysti myymälöihin matriisin kautta, jossa toisena osana ovat myymälätyypit ja toisena osana on tuoteryhmäpuun mukaisesti jaettu tuotevalikoima.

Myymälätyypit
Myymälätyypit muodostuvat myyntiprofiilin (normaali, perus, plus) ja myymäläkoon (5 kokoluokkaa, S–XXL) yhdistelmänä, esimerkiksi ”normaali-S”. Lisäksi on olemassa vielä jokerityypin myymälöitä, joissa on poikkeukselliset olosuhteet, esim. pieni myymäläpinta-ala tai kausittain suuresti vaihteleva kysyntä.

Tuoteryhmäpuu
Alkon valikoimaa ohjataan eri myymälätyyppeihin keskitetysti asiakaslähtöisen tuoteryhmäpuun perusteella. Tuoteryhmäpuussa tuoteryhmät jakaantuvat ensin alatuoteryhmiin ja sitten segmentteihin, joihin kuuluvia tuotteita kohdennetaan myymälöihin kysynnän pohjalta.

Valikoiman kohdentaminen
Jaksotarkastelussa kolme kertaa vuodessa arvioidaan kunkin segmentin tuotteiden myyntiä viimeisen noin kuuden kuukauden ajalta. Kunkin segmentin tuotteet asetetaan suuruusjärjestykseen painotetun peittokerroinlaskennan mukaisen verottoman liikevaihdon perusteella. Pääsääntönä segmenttien suurimmat tuotteet saavat keskitetyn kohdennuksen useampaan myymälätyyppiin kuin alemman sijoituksen saaneet tuotteet.

Lisätietoja löydät valikoimaanotto-ohjeesta.