Uutinen

ACL on laadun tae

Alkon valikoimiin tulevat tuotteet testataan ensisijaisesti aistinvaraisesti. Haju- ja makuaistia ei ole vielä toistaiseksi pystytty millään laitteilla päihittämään, joten Alkon laadunvalvojat ovat avainasemassa uusien tuotteiden tarkastamisessa.

Haju- ja makuaisti eivät kuitenkaan tavoita kaikkea, joten tuotelaadun takaamiseksi tarvitaan myös tieteellistä työtä. Alkoholintarkastuslaboratorio ACL käy lävitse kaikki Alkon valikoimiin valittavat tuotteet. Lisäksi laboratoriossa tutkitaan tasaisin väliajoin myymälöiden hyllyillä olevat vakiovalikoiman tuotteet.

Valikoimassa olevat tuotteet tutkitaan uudelleen siinä vaiheessa kun niissä tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi viini tutkitaan uudelleen silloin, kun sen vuosikerta vaihtuu. Tällä jatkuvalla laatukontrollilla halutaan varmistua tuotteiden turvallisuudesta ja tuotetietojen oikeellisuudesta. Mikäli tuotteessa ei tapahdu muutoksia, tehdään sille testejä riskinarviointiin perustuvan laadunvalvontaohjelman mukaisesti.

Mikäli tuotteen turvallisuudessa on ongelmia, ei sitä hyväksytä myyntiin.

”Vuodessa tutkimme noin 6 000 näytettä”, kertoo kemisti Jaakko Pirhonen.

Laadunvalvonta lisää tuoteturvallisuutta, mutta se myös vähentää tuotteisiin liittyviä tuotepalautuksia, kun virheelliset tuotteet seulotaan pois valikoimasta. Alkon systemaattinen laadunvalvonta on saanut tuottajat kehittämään omia valmistusprosessejaan siten, että tuotteet ovat entistä parempia.

Alko tekee töitä laadun eteen enemmän kuin laki siltä vaatii. Suurin vastuu tuotteen turvallisuudesta on maahantuojalla.

Maun tieteellinen analyysi

Aiemmin Alkolla oli suuri alkoholintutkimusyksikkö. Nyttemmin alkoholitutkimus on siirtynyt THL:n huomaan, mutta laadunvalvonta jäi Alkoon. Alkon laboratorio on Pohjoismaiden vanhin ja suurin alkoholintarkastuslaboratorio.

ACL:ssä on töissä yhdeksän laboranttia ja kolme kemistiä. Alkon lisäksi laboratorio palvelee myös suomalaisia viranomaisia ja yrityksiä.

Tuotteiden kemiallisissa ja mikrobiologisissa tutkimuksissa selvitetään muun muassa vierasaineiden, kuten säilöntäaineiden pitoisuuksia. Mutta testeillä määritetään myös makuja, sillä laboratoriossa selvitetään viinien jäännössokerin määrä ja happojen määrä. Molemmat vaikuttavat viinin makuun. Oluista ACL:n laborantit tutkivat esimerkiksi sitä, millainen on valikoimiin tulevien oluiden EBU-arvo eli katkeroainepitoisuus.

Muita tavanomaisia testejä ovat muun muassa juomien alkoholipitoisuuden tutkiminen ja viinin rikkipitoisuuksien selvittäminen. Rikki on viinin säilöntäaine, mutta sille on asetettu EU:ssa enimmäismäärä. Laboratoriossa tutkitaan, etteivät tällaiset juomille asetetut raja-arvot ylity. Myös juoman alkoholipitoisuuden tulee vastata etiketissä ilmoitettua.

ACL-laboratorio