Uutinen

Miten puhua vanhemman alkoholinkäytöstä?

Tampere-talossa tiistaina 21.4. pidetty ”Varhaiskasvattaja 2015 Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon koulutus- ja näyttelytapahtuma” on yksi kuudesta maakuntatapahtumasta, johon Alko Lasten seurassa -ohjelmalla osallistuu. Tampereen tilaisuudessa ohjelmalla on näyttelyosasto ja muissa tapahtumissa on jaossa materiaalia.

Tapahtumissa päivähoidon henkilöstölle ja varhaiskasvattajille viestitään siitä, miten mahdollinen vanhemman alkoholinkäyttö voitaisiin ottaa puheeksi. Näitä tilanteita varten Lasten seurassa -ohjelmassa on tuotettu muun muassa puheeksiottokortti sekä videoita sivulle www.lastenseurassa.fi. Videoiden avulla haastavia tilanteita voi harjoitella. Tilanteiden ennakointia pidetäänkin yhtenä keskeisimmistä puheeksioton onnistumisen elementeistä.  

Tampereen tilaisuus keräsi laajasti ammattilaisia Pirkanmaalta; osallistujia oli peräti 830.
”Vanhempien alkoholikäytöstä esitetään varsin vähän kysymyksiä. Luottamuksellista suhdetta vanhempaan ei haluta ehdoin tahdoin vaarantaa. Onko alkoholin tuoksahdus satunnaista vai jo säännöksi muodostunutta, määrittää tietysti myös sitä, otetaanko alkoholinkäyttö puheeksi”, toteaa vastuullisuusasiantuntija Leena Sokolowski.

”Olisimme iloisia, jos puheeksioton videopeleistä ja puheeksioton materiaalista olisi varhaiskasvattajille apua.”

Ohjelman tarkoituksena on kiinnittää huomiota aikuisten alkoholinkäyttöön lasten seurassa. Lasten seurassa on ohjelma, jota tehdään yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen Vanhempainliiton kanssa.