Uutinen

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014 on ilmestynyt. Se on luettavissa sähköisenä suomeksi ja englanniksi.

Tuore raportti kertoo Alkon vuoden 2014 merkittävimmistä tapahtumista henkilöstön, asiakkaiden ja tuotteiden näkökulmasta. Yhteiskuntavastuuraportti antaa tietoa Alkon toiminnasta taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun lisäksi myös Alkon yhteiskunnallisesta vastuusta alkoholihaittojen ehkäisyssä. Tapahtumia vuoden varrelta on koottu case-osioon.

Yhteiskuntavastuuraportti noudattaa GRI-ohjeistoa

Noudatamme vastuuraportoinnissamme kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) uudistunutta G4-ohjeistoa. Kehitämme raportointiperiaatteitamme edelleen vastaamaan paremmin sidosryhmiemme odotuksiin. Alko on raportoinut yritysvastuustaan vuodesta 2002 lähtien.

Alkon vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin 2014 löydät täältä.