Tietoa Alkosta

Tilastotietoa Alkon toimintaympäristöstä

Alkoholin kulutus

Valvira julkaisee kuukausittain tilastotietoa alkoholin myynnistä Suomessa.

THL julkaisee vuosittain Päihdetilastollisen vuosikirjan.

Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, päihteisiin liittyvistä sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista ja päihdehuollosta. Kirjassa on tietoja myös alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta. Kirjan yleiskatsauksessa esitetään alkoholi- ja huumepolitiikan keskeisiä tavoitteita sekä niiden yhteyksiä kansainvälisiin alkoholi- ja huumepoliittisiin sopimuksiin ja ohjelmiin.

Alkoholin matkustajatuonti

THL julkaisee kolme kertaa vuodessa tiedotteen matkustajatuonnin kehityksestä.

Lue viimeisin tiedote.