Tietoa Alkosta

Hallinto ja johto

Alko Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Alko Oy:n toiminnan perustana ovat alkoholilaki (1143/1994), asetus alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000), osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauksesta ja valvonnasta yhtiölle  laissa määritellyn erityistehtävän vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa.

Alkon  yhtiökokous kokoontuu kerran vuodessa. Alkon hallituksesta, hallintoneuvostosta ja johtoryhmästä lisää tietoa linkeistä: hallitus, hallintoneuvosto ja johtoryhmä.

Lue lisää Alkon vuosikertomuksesta.