Tietoa Alkosta

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänen valitsemisestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmät johtohenkilöt sekä määrää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa ilman äänioikeutta.

Hallituksen valiokunnat

Alko Oy:n hallitus on asettanut kolme valiokuntaa: tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä alkoholipoliittisen valiokunnan.

Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet.

Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Kaikille valiokunnille on laadittu työjärjestykset.

Hallituksen kokoonpano

Harri Sailas

puheenjohtaja Harri Sailas, ekonomi

 

varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, valtiotieteen maisteri, ylijohtaja, STM

Sari Aalto-Matturi valtiotieteen lisensiaatti, toiminnanjohtaja Suomen Mielenterveysseura

Juhani Eskola

Juhani Eskola, lääketieteen ja kirurgian tohtori, pääjohtaja THL

Leila Kostiainen, oikeustieteen kandidaatti

Kuisma Niemelä, filosofian maisteri

  Jarmo Väisänen

Jarmo Väisänen, valtiotieteen lisensiaatti, finanssineuvos, VNK

 

Henkilöstön edustajat

 Riina Väntsi

Riina Väntsi myymäläpäällikkö, Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Mikko Eronen Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:n vt puheenjohtaja