Tietoa Alkosta

Alkoholialan linkkejä

Alkoholilaki

Alkoholilain mukaan Alkon tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä. Tavoitteena on näin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja.

Valvira

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) vastaa mm. alkoholilain, kemikaalilain, tupakkalain ja terveydensuojelulain valtakunnallisesta valvonnasta ja toimeenpanon ohjauksesta sekä hoitaa geenitekniikkalain mukaista valvontatoimintaa.

THL

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijakeskus, joka tuottaa tietoa ja osaamista päättäjien ja toimijoiden käyttöön.

Evira

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta-ajatuksena on turvata väestön terveellinen elinympäristö, hyvä terveys ja toimintakyky sekä riittävä toimeentulo ja sosiaalinen turvallisuus elämän eri tilanteissa.

Tulli

Tullilaitos on koko maan kattava EU:n sisä- ja ulkokaupan verotus-, valvonta- ja palveluorganisaatio, joka toteuttaa EU:n yhteistä tullipolitiikkaa. Tullin sivuilla on mm. matkustajien maahantuontimääräykset ja tietoa alkoholijuomaverotuksesta.

Hotelli- ja ravintolamuseo

Hotelli- ja ravintolamuseo on majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan sekä suomalaisen juoma- ja ruokaperinteen erikoismuseo. Perusnäyttelyn lisäksi vaihtuvia teemanäyttelyitä sekä laaja arkisto ja käsikirjasto. Museossa sijaitsee myös entinen Alkon myymälämuseo.