Toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi

Alkoholiyhtiön toimintasuunnitelma koostuu tehtävistä, joita Alko toteuttaa vuoden aikana alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Alkon hallintoneuvosto vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman.

Tutustu suunnitelmaan liitteessä.