Etämaksuehdot

ALKO OY:N ETÄKAUPAN SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

1 Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Alko Oy:n (”Alko”) etämyynnissä, kun tuotteiden tilaaja (”Asiakas”) on kuluttaja. Tilaamalla tuotteita Alkon etämyynnissä Asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

2 Määritelmät

Erikoistilaustuote tarkoittaa tuotetta, joka ei kuulu Alkon valikoimiin. Alko tarjoaa Asiakkaille mahdollisuuden tilata toivomiaan tuotteita, joita ei ole Alkon valikoimassa. Alko ei suorita tällaisille tuotteille laboratoriotestejä eikä Alko näin ollen vastaa näiden tuotteiden turvallisuudesta. Asiakas tilaa tuotteet omalla vastuullaan.
Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita mukaan lukien Erikoistilaustuotteet.
Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

3 Asiakas

Tuotteita tilaavien ja Tuotteet noutavien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille.
Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaille.
Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta

4 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tilata Tuotteita puhelimitse tai sähköpostitse Alkon asiakaspalvelusta. Alko voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuuden tilata Tuotteita myös Alkon internetsivujen kautta. Sopimus syntyy, kun Asiakas on maksanut tuotteet.

Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään. Alko ei takaa, että kaikkia Tuotteita on saatavilla tai mahdollista toimittaa kaikkiin Alkon myymälöihin.

5 Tuotteet, hinnat sekä lisämaksut

Tilattavissa olevat Tuotteet, tilauksiin liittyvät palvelut ja niiden hinnat on ilmoitettu Alkon internetsivuilla lukuun ottamatta Erikoistilaustuotteita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu.
Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Alko pidättää oikeuden asettaa Tuotteille hintakatto, jota ylittävältä osalta Tuotteita ei voi tilata. Asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää kiertää hintakattoa useilla perättäisillä tilauksilla. Mikäli Asiakas tekee useita perättäisiä tilauksia, kaikki tilaukset otetaan huomioon sen laskemisessa, ylittyykö hintakatto kyseisen Asiakkaan osalta.

6 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon kulloinkin ilmoittamilla maksutavoilla.

7 Toimitusajat

Alko toimittaa Tuotteet sovittuun Alkon myymälään tilauksen yhteydessä sovitussa toimitusajassa.
Alko ilmoittaa Erikoistilaustuotteiden arvioidun toimitusajan Asiakkaalle, kun Alko on saanut siitä arvion tavarantoimittajalta. Erikoistilaustuotteiden tilauksen käsittelyaika ja toimitusaika ovat tavallisesti yhteensä n. yksi kuukausi.

8 Tuotteiden noutaminen

Asiakas tai hänen valtuuttamansa voi noutaa Tuotteet sovitusta Alkon myymälästä sen aukioloaikoina.

Alkon myymälä luovuttaa tilatut Tuotteet Asiakkaalle taikka tämän valtuuttamalle edellyttäen, että:
a) Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;
b) asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai
c) ei ole aihetta olettaa alkoholituotteen väärinkäyttöä tai sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä.

Mikäli Asiakas ei nouda tilaamiansa Tuotteita Alkon myymälästä 14 päivän sisällä niiden saapumisesta, Alko voi halutessaan katsoa Asiakkaan käyttäneen jäljempänä kohdassa 9 kuvattua palautusoikeuttaan, jonka jälkeen Alko palauttaa maksetun hinnan Asiakkaalle kohdassa 9 kuvatun mukaisesti.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän henkilökunnalla.
Alkolla on Tuotteissa olevista virheistä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu. Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Alkolle kohtuullisessa ajassa, jotta Alkolla on mahdollisuus korjata mahdollinen virhe tai hyvittää se muutoin.

9 Palautusoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Asiakkaan on tehtävä Alkolle ilmoitus sopimuksen perumisesta ja palautettava Tuotteet viimeistään 14 päivän kuluttua niiden vastaanottamisesta. Pelkkä Tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä, vaan Asiakkaan on myös tehtävä erillinen peruuttamista koskeva ilmoitus. Ilmoitus voidaan toimittaa Tuotteen palauttamisen yhteydessä käyttäen tästä löytyvää erityistä palautuslomaketta. Mikäli Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voi lomaketta pyytää ottamalla yhteyttä Alkon asiakaspalveluun. Asiakkaan on lisäksi esitettävä palautuksen yhteydessä kuitti ostoksestaan.

Asiakas voi palauttaa Tuotteet tuomalla ne siihen Alkon myymälään, josta nouto tapahtui. Asiakas voi jättää palautettavat Tuotteet myös postin kuljetettavaksi. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotteivät ne vahingoitu tai mene rikki. Asiakas vastaa Tuotteiden välittömistä palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista.

Asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Asiakkaalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet Alkolle. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Alko tilaa Erikoistilaustuotteet Asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden perusteella eikä Alko voi myydä Erikoistilaustuotteita muille kuin asianomaiset tuotteet tilanneelle Asiakkaalle. Näin ollen Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa Erikoistilaustuotteita perustuen kuluttajansuojalain 6:16§ 1 mom. kohtaan 3.

10 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Asiakas on velvollinen ilmoittaessaan Tuotteessa olevasta virheestä samalla esittämään ostokuitin tekemästään tilauksesta.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL33, 00181 Helsinki.

Ellei kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä muuta seuraa, Alko ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

11 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (1999/523) edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä Alkon kotisivuilla http://www.alko.fi/yksityisyyden-suoja/.

Alko ei rekisteröi tai tallenna henkilötunnusta, jonka Asiakas antaa tunnistautuessaan verkossa.

12 Alkon yhteystiedot

Alkon päätoimipaikan osoite on:
Alko Oy, PL33, 00181 Helsinki
Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot:
Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi
Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm)