Käyttöehdot

Alko Oy:n internetsivujen sisältö on suojattu muun muassa Alko Oy:lle kuuluvilla tekijänoikeudella ja tavaramerkkioikeudella. Alkon Oy:n internetsivuilla oleva kuvamateriaali kuuluu joko Alko Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Alko Oy pidättää kaikki oikeudet internetsivuillaan olevaan materiaaliin. Kaikenlainen Alko Oy:n internetsivujen sisältämän materiaalin hyödyntäminen on kiellettyä ilman Alko Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Alko Oy:n tavara- ja liikemerkkien julkaisuun tarvitaan aina Alko Oy:n erillinen kirjallinen lupa.

Linkitys muulle kuin kokonaiselle Alko Oy:n internetsivulle on kiellettyä. Linkitystä käyttävän yrityksen sivustolta on käytävä ilmi, että kyseinen sivu on osa Alko Oy:n internetsivuja, ei linkitystä käyttävän yrityksen oma sivu.

Alko Oy ei ole missään vastuussa sellaisista internetsivuista, joihin Alko Oy:n internetsivut on linkitetty tai joihin on linkkiyhteys Alko Oy:n internetsivuilta.

Alko Oy:n internetsivujen sisältämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Internetsivujen sisältö ei välttämättä ole täydellistä tai ajantasaista. Alko Oy pidättää oikeuden päivittää tai sulkea internetsivustonsa ilman eri ilmoitusta.

Alko Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta Alko Oy:n internetsivujen tai sen sisältämän materiaalin käytöstä.