ACL

Laboratoriet för alkoholkontroll

Laboratoriet för alkoholkontroll (Alcohol Control Laboratory, ACL) undersöker den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten på alkoholhaltiga drycker, starksprit och andra produkter som innehåller alkohol.

Opartiskt och kompetent

FINAS ackrediteringstjänst har konstaterat att laboratoriet är kompetent och opartiskt. Laboratoriets kompetensområde innefattar kemiska tester av teknokemiska produkter som starksprit och andra alkoholhaltiga drycker. Laboratoriet uppfyller kraven på standarden SFS-EN ISO/IEC 17025.

Officiellt laboratorium

ACL är det officiella laboratoriet (notified body) som Finlands utrikesministerium har anmält till EU. Testresultaten är giltiga i hela världen.

Den kemiska analysen av produkter är en del i Alkos kvalitetssäkringssystem. Kvalitet och produktsäkerhet är också en av de faktorer som Alkos intressenter värdesätter högst och faller under Alkos ansvar.