Butiksetableringar

Alko är en integrerad kedja av specialbutiker över hela landet. Antalet butiker är 352 stycken. Utöver butikerna finns 96 ombud runt om i Finland.

Vi väljer att etablera oss och sluta avtal med ombud i centrala affärslägen med god tillgång till annan service.

Köpcentra och servicekluster är exempel på sådana etableringslägen.
Dessutom bör det gå lätt och snabbt att handla i butiken. Även annan service bör ligga nära. I regel brukar hyra den lokal där vi etablerar en butik.

Vi är sparsamma med nya butiksetableringar. Viktiga faktorer vid etablering av en ny butik är

  • god kundservice
  • vårt samhällsansvar
  • ekonomisk lönsamhet
  • befolkningsunderlag
  • butiksnätets geografiska spridning

Mer information: