Kriterier för val av plats för etablering av en ny butik

Följande faktorer påverkar vårt beslut om etablering av en ny butik:

Centralt läge

Vi vill etablera en ny butik på en plats med bra läge ur kundsynpunkt som

  • har tillräckligt med parkeringsplatser
  • ligger i anslutning till annan service
  • har bra synlighet

Lokalen ska ligga i ett köpcentrum eller ett lokalt servicekluster.

Planlösning, storlek och tekniska egenskaper gör den lämpad som Alkobutik

Lokalens form avgör om vi kan anpassa lokalen till vårt befintliga butikskoncept. Den tekniska nivån bör uppfylla de krav som anges i modellbeskrivningen av Alkos butikslokaler.

Modellbeskrivningen kan beställas per e-post: liikepaikat@alko.fi.

Logistik

Varuförsörjningen bör fungera smidigt. Även större varubilar ska kunna köra till och från butiken.

Alkohollagens krav på en lokal där det säljs alkohol och kriterier för att den ska godkännas som livsmedelslokal

Vi bedömer redan i ett inledande skede om en lokal uppfyller kriterierna eller inte. Av betydelse för bedömningen är bland annat om försäljningsreglerna kan tillämpas och säkerheten garanteras. Regionförvaltningsverket utfärdar beslut om tillstånd.

Andra kriterier som beaktas vid valet av lokal:

  • Hyresvillkor
  • Miljöaspekter
  • Tidsplan för invigning av en ny butik
  • Säkerhetsaspekter
  • Synergifördelar

Exempel på synergifördelar är gemensam återvinning av flaskor och burkar, avfallshantering och bevakning. Genom samverkan kan vi bedriva ett effektivare miljöarbete, sänka kostnaderna för alla inblandade parter och ge kunderna bättre service.

Vid valet av butiksläge tar vi också hänsyn till vilka effekter etableringen har för konkurrenssituationen inom dagligvaruhandeln.