Kontaktuppgifter

Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av sju medlemmar.

Skicka post till ledningsgruppen till:
Alko Ab
PB 99
00101 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen

Hille Korhonen
verkställande direktör
ordförande för ledningsgruppen
telefon 020 711 5745  

Alkon johtoryhmän jäsen Minna Alitalo

Minna Alitalo
inköpsdirektör
telefon 020 711 5762

 Alkon johtoryhmän jäsen Maritta Iso-Aho

Maritta Iso-Aho
kommunikationsdirektör
telefon 020 711 5443  

 Alkon johtoryhmän jäsen Anton Westermarck

Anton Westermarck
ekonomidirektör
telefon och fax 020 711 5441

Alkon johtoryhmän jäsen Kari Pennanen

Kari Pennanen
direktör, försäljningsområdet
telefon 020 711 5112

Alkon johtoryhmän jäsen Tytti Bergman

Tytti Bergman
personaldirektör
telefon  020 711 5596

Paula Kujansivudirektör, försäljningsområdet e-handel
telefon 020 711 5476