Kontaktuppgifter

Servicenummer

 Huvudkontoret
020 711 11 (vard. 8–16) fax 020 711 5386
e-post fornamn.efternamn@alko.fi

Kundtjänst
020 692 771 (ina/mta), må–fr 9–20, lö 9–18 
e-post kundrespons@alko.fi

Etikettklubbens medlemstjänst
020 711 715 (vard. 9–16)
e-post etikettklubben@alko.fi

Företagstjänst
020 711 713, må–fr 9–20, lö 9–18
e-post foretagstjanst@alko.fi (beställningar)
Företagstjänsten >

Företagskundernas kreditkonton
020 711 714 fax 020 711 5556
e-post forsaljningsreskontra@alko.fi

Försäljningsreskontra och fakturor
020 711 716 fax 020 711 5365
e-post forsaljningsreskontra@alko.fi

Adress:
Alko Ab försäljningsreskontra
PB 99
00101 HELSINGFORS

Vad kostar det att ringa till Alko?

Samtalspriser till Alko
från en fast telefon: 8,35 c + 7,02 c/min
från en mobiltelefon: 8,35 c + 17,17 c/min