Om Alko

Alko igen Finlands bästa arbetsplats

Alko har för andra gången i följd valts till Finlands bästa arbetsplats i undersökningen Great Place to Work.

Starka sidor hos Alko är konkreta och mätbara mål, långsiktig utveckling av kompetensen och kundupplevelsen samt deltagande ledning och chefsarbete. Undersökningen Finlands bästa arbetsplatser ingår i Great Place to Work® Institutes årliga världsomfattande kartläggning.

"Det att Alko har blivit Finlands bästa arbetsplats är resultatet av långsiktigt och målinriktat arbete, där personalen har engagerats på ett brett plan i den gemensamma utvecklingen. Personalen litar på ledningens vision av företagets riktning”, konstaterar Great Place to Work® Institutes VD Mona Rundberg.

Tydliga förväntningar på Alkos anställda

De gemensamma framgångarna på Alko bygger på tydliga, nåbara mål. Arbetsuppgifterna och målen definieras direkt utifrån bolagets strategi. Hela personalen deltar i utvecklingen av bolagets verksamhet. Ledningen arbetar regelbundet ute i butikerna, medan butikspersonalen för sin del är med i bolagets utvecklingsprojekt. 

”Deltidsanställda medarbetare på Alko har samma utbildningsmöjligheter och förmåner som heltidsanställda. Det här avspeglas exempelvis i att trivseln i arbetet bland heltids- och deltidsanställda ligger på samma nivå enligt undersökningen. I fjol gjorde vi det ännu lättare för de anställda att samarbeta sinsemellan med nya hjälpmedel. Nu kan vi alla på Alko från Nuorgam till Hangö hålla kontakt med varandra i realtid”, förklarar VD Hille Korhonen.

Alkos mål är att vara en arbetsplats där varje team utgör bästa möjliga arbetsgemenskap. ”Första plats i undersökningen bevisar att vi har utvecklat Alko i rätt riktning", sammanfattar Korhonen.

Kompetens och välbefinnande avspeglas på kunderna

Alko utvecklar kund- och personalupplevelsen parallellt. Grunden för kundservice av toppklass är en sakkunnig personal med en positiv attityd. Varje anställd på Alko deltar i utbildning i genomsnitt fyra dagar om året.

 ”Butiksteamen uppmuntras att ge uppskattande och ärlig återkoppling. Positiv respons sporrar oss att bjuda på högklassiga kundupplevelser. Och nöjda kunder motiverar oss i vårt arbete. Vi är stolta över att Alkos kundservice har bevisats vara den bästa bland butikskedjorna”, säger butikschef Tuomas Penttinen från Alko i Köklax i Esbo.