Om Alko

Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av sju medlemmar.

Styrelsen utser verkställande direktören, VD:s ställföreträdare och medlemmarna i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen ska behandla strategi, verksamhetsplan och budget för bolaget samt andra ärenden som föreläggs styrelsen.

Dessutom ska ledningsgruppen följa resultatutvecklingen och den löpande verksamheten och ha det operativa ansvaret för att beslut verkställs.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Du kan skicka post till ledningsgruppen till Alko Ab, PB 33, 00181 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen

Hille Korhonen

verkställande direktör
ordförande för ledningsgruppen
f. 1961 teknologie licentiat
telefon 020 711 5745  

Alkon johtoryhmän jäsen Minna Alitalo

Minna Alitalo

inköpsdirektor
f. 1962 ekonomie magister
telefon 020 711 5762 

Alkon johtoryhmän jäsen Maritta Iso-Aho

Maritta Iso-Aho

kommunikationsdirektör
f. 1964 förvaltningsmagister, eMBA
telefon 020 711 5443

Alkon johtoryhmän jäsen Anton Westermarck

Anton Westermarck

ekonomidirektör
f. 1968, ekonomie magister
telefon 020 711 5441

Alkon johtoryhmän jäsen Kari Pennanen

Kari Pennanen

direktör, försäljningsområdet
f. 1964 magister i samhällsvetenskaper, eMBA, certifierad fastighetsdirektör
telefon 020 711 5112  

Alkon johtoryhmän jäsen Tytti Bergman

Tytti Bergman

personaldirektör
f. 1969, ekonomie magister
telefon 020 711 5596

Paula Kujansivu

direktör, försäljningsområdet e-handel
f. 1976, docent, teknologie doktor, filosofie magister
telefon 020 711 5476