Om Alko

Bolagets vision och strategi

Alko är mån om att ha ett fortsatt starkt stöd hos allmänheten.

Ambitionen är att vara Finlands bästa detaljhandelsföretag både när det gäller att bedriva en ansvarsfull försäljning och erbjuda god kundservice.

Ansvar, service och medarbetare är de centrala komponenterna i vår strategi.

Våra intressenter förutsätter att vi tar ansvar för kvaliteten och säkerheten hos de varor vi säljer och samtidigt bidrar till att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att ta de sociala och miljömässiga konsekvenserna av vårt agerande.

Vi strävar efter att tillgodose den ständigt skiftande efterfrågan hos kunderna och överträffa kundernas förväntningar på service.

Ett bra kundmöte förutsätter kompetenta och engagerade medarbetare.

Mission och vision

Mission
Alko ska ha en väl avvägd balans mellan en ansvarsfull försäljning av alkoholdrycker, god kundservice och ekonomisk effektivitet.

Vision
Service och ansvar – Finlands bästa detaljhandelsföretag.