100 % alkohol – vad är det?

Absolut alkohol, eller 100 % alkohol, är ett statistiskt begrepp.

För att lättare kunna göra jämförelser mellan drycker med olika alkoholhalt anger man antalet konsumerade liter i 100 % alkohol.

Antalet liter omräknas till absolut alkohol genom att multiplicera litervolymen med volymprocenten.

Exempel
5 liter 40-prosentig alkoholdryck innehåller 2 liter absolut alkohol (5 l x 0,40 = 2 l absolut alkohol).