Användningsvillkor

Innehållet på Alko Ab:s webbplats är skyddat bland annat med upphovsrätt och varumärkesrätt som tillhör Alko Ab. Bildmaterialet på Alko Ab:s webbsidor tillhör Alko Ab eller tredje part.

Alko Ab förbehåller sig alla rättigheter till publicerat material på sin webbplats. Att publicera, kopiera, överföra eller förvara innehållet i dessa webbsidor eller en del därav är förbjudet utan en skriftlig tillåtelse av Alko Ab. Alko Ab:s varumärken och logotyper får inte publiceras utan särskild skriftlig tillåtelse av Alko Ab.

Länkning till Alko Ab:s webbplats från andra webbplatser får endast ske till HTML-sidor i sin helhet. När användaren följer upplagd extern länk skall det tydligt framgå att sidan är producerad av Alko Ab, inte av det företag som lagt upp länken.

Alko Ab tar inget ansvar för innehåll på länkade webbsidor, varken sidor som länkar till Alko Ab:s webbplats eller sidor som Alko Ab länkar till.

Materialet på Alko Ab:s webbplats är avsett för att ge allmän information. Vi garanterar inte att innehållet på webbsidorna är fullständigt eller aktuellt. Alko Ab förbehåller sig rätten att uppdatera eller stänga sina webbsidor utan separat meddelande.

Alko Ab fritar sig från ansvar för skada som kan uppkomma som en följd av användning av vår webbplats eller av material på den.