För företag

Kreditkunder

Som kreditkund får du ett nummer som du använder när du köper varor i någon av våra butiker. Fakturering sker var tionde dag.

Kreditkunder kan ansluta flera kort till företagskontot.

Du får kundnumret på två dagar och kortet (eller korten) inom två veckor efter att din ansökan mottagits.

Så här öppnar du ett kreditkonto:

  • Läs avtalsvillkoren och fyll i ansökningsblanketten.
  • Skriv ut blanketten och förse den med företagets officiella underskrift.
  • Skanna och eposta den undertecknade blanketten till kundreskontran på Alko eller skicka den med vanlig post.

Alko Ab
Kundreskontran och fakturor
PB 99
00101 HELSINGFORS
020 711 716
forsäljningsreskontra@alko.fi

Ytterligare information får du av kundreskontran på Alko.

Andra betalningssätt.

Samtalspriser

från en fast telefon: 8,35 c + 7,02 c/min
från en mobiltelefon: 8,35 c + 17,17 c/min