För företag

Är informationen om ditt företag uppdaterad?

Företagsuppgifterna kan ändras av

  • ditt företags offentliga undertecknare
  • meddelad befullmäktigad beställare hos Alko.

Vill du ändra uppgifter är det lättast att du tar kontakt med vårt försäljningsreskontra. Där kan du även kontrollera vilka uppgifter ni har i registret.

Alko Ab
Försäljningsreskontra och fakturor
PB 33
00181 HELSINGFORS
Telefonnummer: 020 711 716
E-post: forsaljningsreskontra@alko.fi

Samtalspriser

från en fast telefon: 8,35 c + 7,02 c/min
från en mobiltelefon: 8,35 c + 17,17 c/min