Tjänster

Kundtjänst

Vad skulle du vilja veta? Tyck till eller fråga om vår service och våra varor. Även dina idéer är välkomna.

Du kan kontakta våra kundbetjänare genom att:

Vi betjäner må–fr 9–20, lö 9–18

Du kan också skicka brev till adressen:

Alko Ab
kundtjänst
PB 33
00181 HELSINGFORS

Om du vill att vi ska kontakta dig, vänligen skicka oss också dina kontakuppgifter.

Skicka din respons nu genast