Tjänster

Vanliga frågor FAQ

Vi på Alko får en mängd frågor om allt möjligt som rör alkohol.

Eftersom vi tror att en del av dem kan intressera våra läsare, brukar vi kontinuerligt samla aktuella frågor och svar kring detta tema i ett eget avsnitt, Vanliga frågor.

Om det är något du vill veta om Alko, vårt sortiment eller något annat som anknyter till alkohol, så fyll i ett responsformulär och skicka det till vår kundinformation!

Levererar ni på Alko drycker även till utlandet?

Alko bedriver handel bara i Finland. Vi importerar drycker från utlandet, men vi varken säljer eller levererar sådana dit.

Om du avser någon dryck som tillverkas i Finland, så ber vi dig kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant i Finland och höra efter om drycken finns att få i det land du syftar på.

För att få kontaktuppgifterna till en tillverkare eller importör av en viss dryck kan du ringa Alkos kundtjänst.

Kan alkoholdryckerna frysa?

Ja, det kan dom. Alla drycker som innehåller alkohol kyls ned vid tillräckligt låg temperatur.

Kolla fryspunkten för alkoholdrycker och läs mer om kylning av alkoholdrycker.

Leverar Alko presentviner fram till festföremål?

Alkoholdrycker kan inte levereras hem till privatpersoner, men läs mer om gåvoförsendelse och presentkort.

Alkobutiker med företagstjänst erbjuder transportservice för företagar. När ditt företag köper drycker i en Alkobutik som har företagstjänst får du dem bekvämt levererade till önskad företagsadress.

Beställ transport genom närmaste butik med företagstjänst samtidigt som du beställer dryckerna.

Mera information om företagstjänst finns på Tjänster till Företag.

Med vilka betalningsmedel kan man betala på Alko?

Du kan betala dina inköp med

 • kontant och bankkort
 • de inhemska och utländska kreditkorten Visa, euroCard och MasterCard
 • American express, Diners Club och Käyttöluotto
 • Stockmanns företagskort
 • Visa electron och Maestro Alkos företagskort
 • V PAY Debit

Du ska ha en PIN-kod för att kunna betala med chipkort. Kontakta din bank för mer information

Varor som köps genom ett Alkoombud bör vanligtvis betalas kontant. I undantagsfall kan ombuden även acceptera andra betalningssätt. Företag som är kreditkunder hos Alko får ett särskilt kundkort. Kortet gör det lättare att handla i våra butiker.

Läs mer om Alkos företagskort i Tjänster till företag.

Vilka slags tomflaskor kan lämnas på Alko?

Du kan lämna in följande tomflaskor och tomburkar till Alkos egna eller gemensamt drivna returställen:

Inhemska och utländska flaskor som har köpts på Alko Flaskor för alkoholdrycker och läskedrycker från bryggerier i Finland Alkoholflaskor som köpts i dagligvarubutik (högst 4,7 %), om de omfattas av återvinningssystemet. Burkar av metall

Vad händer med tomflaskorna?

Flaskor som kan återfyllas skickas tillbaka till bryggerier och alkoholproducenter. Engångsflaskor går först till rengöring och transporteras därefter till förpackningsglas- och glasullsindustrin, där de återvinns och blir råvaror i nya producter.

Återbetalning av pant för flaskor och burkar

Returautomaterna i butikerna är programmerade så att de kan skilja på flaskor som är belagda med pant och sådana som inte är det. Automaten ger kvitto på inlämnade tomflaskor och tomburkar och beloppet betalas sedan mot kvittot.

Kolla pantpriser.

Vem får köpa?

 • Personer som fyllt 20 år får köpa alla slag av alkoholdrycker.
 • Personer på 18 och 19 år får köpa drycker som innehåller högst 22 % alkohol.

Giltig legitimation

 • körkort
 • pass
 • ID-kort med foto.

Ett FPA-kort med foto, studentkort eller militärpass räcker inte som ålderslegitimation på Alko.

Vi säljer inte alkohol

 • till personer som uppträder störande eller är märkbart påverkade.
 • om vi har skäl att misstänka att varorna kommer att användas på ett otillåtet sätt eller säljas vidare.

Om du köper ut alkohol för någon annans räkning ska också denna person uppfylla villkoren för rätt till köp.

Märk väl också att

 • om du är yngre än 25 år, ber vi dig visa upp din legitimation när du köper eller hör till en grupp som köper alkoholdrycker. Alla ungdomar som kommer i grupp för att handla på Alko ska uppfylla ålderskriterierna.
 • den person som sköter inköpen kan bli tvungen att uppge om varorna är för eget eller annans bruk. Om en försäljare på Alko misstänker att dryckerna kommer att köpas ut åt en underårig skall han eller hon vägra sälja dem till kunden.
 • minderåriga får köpa bara vintillbehör och tidningar på Alko. Prislistan är avsedd enbart för personer som har åldern inne att köpa alkoholvaror. En person skall också vara fyllda 18 år för att få köpa ett presentkort.

Se vår video Alkos regler är glasklara.

Jag fick en felaktig vara från Alko. Vad ska jag göra?

Om du upptäcker fel i en vara som är köpt från Alko returnera den felaktiga varan till närmaste Alkobutik.

Det bör finnas en riklig mängd kvar av drycken för att ett fel ska kunna konstateras. Endast korken eller en tom flaska räcker inte som bevis på fel. Om felet finns i själva förpackningen ber vi dig vänligen ta med alla dess delar.

Du bör vara beredd på att kunna bevisa att flaskan har köpts på Alko och att du förvarat den på korrekt sätt.

När felet fastställts får du antingen en ny flaska eller pengarna tillbaka. Alko har experter på kvalitetskontroll som hjälper försäljarna att identifiera felet om så behövs.

Om en felaktig vara orsakar skada ber vi dig lämna in en skriftlig utredning. Mer upplysningar om ersättningsfrågor får du av personalen i butiken. Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Vilka viner passar för veganer?

En vegan undviker alla slags födoämnen som härstammar från djurriket. Nu är det dock så att vissa animaliska ämnen kan förekomma vid klarning av vin.

Den vanligaste metoden att klara ett vin är filtrering och då används inga ämnen alls.

Ett vin kan bli grumligt av proteiner från jäsningen. I finare viner tillsätts därför ett klarningsmedel som drar ner proteinerna till botten av vinkaret. Det klarade vinet tappas sedan över på ett annat kar utan att bottensatsen följer med.

Omtappning sker under hela jäsprocessen. Det bör inte bli kvar några ämnen från klarningen i det färdiga vinet.

Ett och samma vin kan ha klarats med olika ämnen, beroende på vinparti.

Israeliska kosherviner innehåller i princip inga animaliska substanser. Det kan dock vara bra att komma ihåg att det inte är helt förbjudet att använda äggvita som klarmedel vid tillverkning av kosherviner.

En del viner behöver inte genomgå klarning överhuvudtaget.