Tjänster

Taxfree

Vi står även till tjänst med taxfreehandel. Vi har butiker runt om i Finland där man kan köpa varor utan att betala mervärdesskatt eller moms.

Vem har rätt att köpa momsfritt?

Du har rätt köpa varor hos Alko momsfritt om

  • du har ditt hemvist utanför EU eller Norge
  • handlar varor för minst 40 euro
  • för ut varorna i oanvänt skick ur ett land inom EU-området under den månad som följer efter utgången av en period på tre månader efter den dag då varorna inhandlades.

Skattemyndigheternas aktuella bestämmelser finns att läsa på deras webbplats skatt.fi.

Så här gör du hos Alko

  • Kontrollera att Alkobutiken har en skylt med texten eller logotypen Global Blue.
  • Betala hela beloppet inklusive moms i kassan.
  • Visa ditt pass för butiksförsäljaren.
  • Varorna emballeras och förses med sigill innan de räcks över till dig.

Obs! Bryt inte sigillet. Dryckerna ska enligt lag föras ut ur landet i en plomberad förpackning och får inte konsumeras i Finland.

Momsåterbetalning genom tjänsten Global Blue

  • När du reser ut ur EU-området går du till Global Blues kontor där du får tillbaka momsen på det du köpt.
  • Beloppet på momsåterbetalningen beror på totalbeloppet på ditt inköp. Återbetalningen utgör 10–16 % av den totala momsbelagda summan.

Mer information om Global Blue hittar du på deras hemsida.

Taxfreebutiker