Fråga, ge beröm eller reklamera!

Fråga eller ge oss feedback i gott eller ont.
Vi behandlar all respons vi får och svarar på ditt meddelande ifall du vill.

Ditt meddelande är obligatoriskt
Ditt namn är obligatoriskt
E-post eller telefonnummer är obligatoriskt
Ogiltig e-postadress
E-post eller telefonnummer är obligatoriskt
Ogiltigt telefonnummer

Tack

Vi har mottagit ditt meddelande.

Vi behandlar det snarast möjligt, och återkommer så fort vi har utrett ärendet.

Till alko.fi hem

Tack

Vi har mottagit ditt meddelande, och det behandlas snarast möjligt.

Till alko.fi hem