Integritetsskydd

Hur och varför används cookies?

Enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation använder Alko Ab cookiefiler på sin webbplats enbart på ett sätt som inte kränker webbplatsbesökarens integritet. Cookies används bland annat för att föra statistik över besökarfrekvensen och genomföra webbenkäter. Däremot använder vi inte cookies för att identifiera besökare på våra webbsidor. Det är varken möjligt eller önskvärt. Besökare på vår webbplats kan avvisa eller avaktivera mottagning av cookies genom att ändra inställningarna på sin egen webbläsare, men det kan innebära att vissa funktioner på vår webbplats uteblir.

Hur behandlas personuppgifter?

Alko Ab behandlar personuppgifter som lämnats via vår webbplats enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999). Alko Ab använder sina kundregister till att sköta beställningar från kunder, kontaktbegäran och kundrespons samt relaterade åtgärder. Personuppgifterna lagras under den tidsperiod ett ärende behandlas eller kundrelationen varar. Nedannämnda registerbeskrivningar upprättas enligt 10 § i personuppgiftslagen.

Registerbeskrivningar

1. Kundresponsregister

Registerförare

Alko Ab
Sundholmsplatsen 1
PB 33, 00181 Helsingfors
Telefon 020 711 11
Fax: 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att administrera och underhålla Alkos kundrelationer. Personuppgifterna används för att vi ska kunna svara på respons som kunderna skickar till Alko.

Uppgifter i registret

Personuppgifter förs in i ett register via Alkos webbplats när en kund ger respons, beställer trycksaker som Alko ger ut eller ber om förslag till måltidsdrycker på Etikettklubbens medlemswebb.

Följande personuppgifter förs in i kundresponsregistret:

Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postanstalt:
Telefon:
E-postadress:

En kund kan också skicka allmän respons eller en begäran om förslag på måltidsdrycker till Etikettklubben utan att lämna några personuppgifter.

Vid beställning av trycksaker är följande uppgifter obligatoriska: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer och postanstalt.

Hur samlas uppgifterna in enligt lag?

Kunden skickar själv in uppgifterna via Alkos webbplats eller per e-post till adressen: kundrespons@alko.fi, palaute@alko.fi eller feedback@alko.fi.

Vart överlåts informationen enligt lag?

Enligt lag får inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personuppgifter kan dock i enstaka fall överlåtas med kundens medgivande till part som hanterar kundrespons i samarbete med Alko.

Överlåts uppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området?

Inga personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av registret

Kundresponsregistret är skyddat för intrång från obehöriga. Alla uppgifter som förs in i registret sparas på ett sådant sätt att bara de personer som hanterar kundrespons har tillträde till registret. Användningen av uppgifter övervakas. När en uppgift inte längre behövs, förstörs eller avidentifieras den på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen.

2. Register för förhandsbeställning av vin

Registerförare

Alko Ab
Sundholmsplatsen 1
PB 33, 00181 Helsingfors
Telefon 020 711 11
Fax: 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att hantera förhandsbeställningar av vin. Personuppgifterna används vid kommunikation med kunder som förhandsbeställt vin i vårt beställningssortiment.

Uppgifter i registret

Följande personuppgifter förs in i registret för förhandsbeställning av vin:

Förnamn:*
Efternamn:*
Företag:
Gatuadress:*
Postnummer:*
Postanstalt:*
E-postadress:
Telefon:
Annan information:

Uppgifter som är markerade med * är obligatoriska.

Hur samlas uppgifterna in enligt lag?

Kunden skickar in uppgifterna till oss via vår webbplats (vi kommer att lägga in aktuell länkadress).

Vart överlåts informationen enligt lag?

Enligt lag får inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personuppgifter kan dock i enstaka fall överlåtas med kundens medgivande till part som hanterar förhandsbeställningar i samarbete med Alko.

Överlåts uppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området?

Inga personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av registret

Registret för förhandsbeställning av vin är skyddat för intrång från obehöriga. Alla uppgifter som förs in i registret sparas på ett sådant sätt att bara de personer som hanterar förhandsbeställningar har tillträde till registret. Användningen av uppgifter övervakas. När en uppgift inte längre behövs, förstörs eller avidentifieras den på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen.

3. Register för specialbeställningar

Registerförare
Alko Ab
Sundholmsplatsen 1
PB 33, 00181 Helsingfors
Telefon 020 711 11
Fax: 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att administrera och underhålla Alkos kundrelationer. Uppgifterna används vid kommunikation mellan Alko och kunden.

Följande uppgifter samlas in i registret för specialbeställningar:

Efternamn:*
Förnamn:*
Postadress:*
Postnummer:*
Postanstalt:*
E-postadress:*
Telefon:*

Uppgifter som är markerade med * är obligatoriska.

Hur samlas uppgifterna in enligt lag?

Kunden skickar in uppgifterna till oss via vår webbplats (vi kommer att lägga in aktuell länkadress).

Vart överlåts informationen enligt lag?

Enligt lag får inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personuppgifter kan dock i enstaka fall överlåtas med kundens medgivande till part som hanterar specialbeställningar i samarbete med Alko.

Överlåts uppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området?

Inga personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av registret

Registret för specialbeställningar är skyddat för intrång från obehöriga. Alla uppgifter som förs in i registret sparas på ett sådant sätt att bara de personer som hanterar specialbeställningar har tillträde till registret. Användningen av uppgifter övervakas. När en uppgift inte längre behövs, förstörs eller avidentifieras den på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen.

4. Register för beställningsvaror

Registerförare

Alko Ab
Sundholmsplatsen 1
PB 33, 00181 Helsingfors
Telefon 020 711 11
Fax: 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i för att hantera order på varor i beställningssortimentet. Uppgifterna används för att identifiera beställaren och vid kommunikation mellan Alko och beställaren.

Uppgifter i registret

Följande uppgifter samlas in i registret för beställningsvaror:

Företag:*
Namn:*
Postadress:*
Postnummer:*
Postanstalt:*
Telefon:*
E-postadress:*
Personbeteckning:*

Uppgifter som är markerade med * är obligatoriska.

Hur samlas uppgifterna in enligt lag?

Kunden skickar in uppgifterna till oss via vår webbplats (vi kommer att lägga in aktuell länkadress).

Vart överlåts informationen enligt lag?

Enligt lag får inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personuppgifter kan dock i enstaka fall överlåtas med kundens medgivande till part som hanterar order på varor i beställningssortimentet i samarbete med Alko.

Överlåts uppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området?

Inga personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av registret

Registret för lediga butikslokaler är skyddat för intrång från obehöriga. Alla uppgifter som förs in i registret sparas på ett sådant sätt att bara de personer som hanterar e-postnyheter har tillträde till registret. Användningen av uppgifter övervakas. När en uppgift inte längre behövs, förstörs eller avidentifieras den på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen.

5. Register över lediga butikslokaler

Registerförare

Alko Ab
Sundholmsplatsen 1
PB 33, 00181 Helsingfors
Telefon 020 711 11
Fax: 020 711 5386
FO-nummer: 1505551-4
Hemort: Helsingfors

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att hantera erbjudanden om lediga butikslokaler. Uppgifterna används vid kommunikation mellan Alko och den person som lämnat ett erbjudande.

Uppgifter i registret

Följande uppgifter samlas in i registret för lediga butikslokaler:
Företag:
Namn:
Postadress:
Postnummer:
Postanstalt:
E-postadress:
Telefon:

Ett erbjudande kan lämnas utan att personuppgifter behöver samlas in.

Hur samlas uppgifterna in enligt lag?

Kunden skickar in uppgifterna till oss via vår webbplats (vi kommer att lägga in aktuell länkadress).

Vart överlåts informationen enligt lag?

Enligt lag får inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Personuppgifter kan dock i enstaka fall överlåtas med kundens medgivande till part som hanterar erbjudanden om lediga butikslokaler i samarbete med Alko.

Överlåts uppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området?

Inga personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av registret

Registret över lediga butikslokaler är skyddat för intrång från obehöriga. Alla uppgifter som förs in i registret sparas på ett sådant sätt att bara de personer som hanterar e-postnyheter har tillträde till registret. Användningen av uppgifter övervakas. När en uppgift inte längre behövs, förstörs eller avidentifieras den på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen.

6. Etikettklubbens medlemsregister

Du kan studera registerbeskrivningen på Etikettklubbens hemsida. Där kan du också kontrollera dina kontaktuppgifter i vårt register. Om de inte stämmer, ring 020 711 711 (vardagar 9–16) eller e-posta till etikettklubben@alko.fi.

Copyright: Alko Ab 2013. Alla rättigheter förbehålls.