Villkor för beställning och köp av beställningsvaror

1. Förhandsbeställning

Via Alkos webbplats kan du förbeställa produkter som är begränsat tillgängliga. Om du inte har internetuppkoppling så kan vår kundtjänst eller personalen i någon av våra butiker göra förbeställningen för din räkning. Du förbinder dig att ta ut och betala de varor som du har förbeställt eller som har tillfallit dig genom lottning.

2. Leveranssätt

De flaskor som är avsedda för en bestämd kund levereras till någon av Alkos butiker tillsammans med andra normala varuleveranser. Varorna förs till den butik som du har uppgett på beställningsblanketten och därmed godkänt som leveransställe.

3. Avhämtning och betalning av vara

Du kan avhämta och betala förhandsbeställda varor i Alkos butiker vid den tidpunkt som meddelas i den bekräftelse vi skickat dig. Varorna kan i regel avhämtas mellan den 1 och 15 i den månad som följer efter den period när förhandsbeställningen gjorts. Om du så önskar kan du komma överens med butiken om att få avhämta dryckerna vid en annan tidpunkt. Förhandsbeställda varor bör dock tas ut inom två månader räknat från början av den period när avhämtning skall ske.

Du har förbundit dig att ta ut och betala de varor som du förhandsbeställt. Om du inte avhämtar de varor som du förhandsbeställt anser Alko Ab att du avstått från din rätt till dem och vi har därmed rätt att debitera dig för kostnader för leverans och returnering av varorna.

4. Betalningstid och betalningssätt

Varorna betalas på normalt sätt när de avhämtas i en Alkobutik.
Alkoholdrycker kan betalas kontant, med bankkort eller Alkos presentkort. Kreditkort som gäller hos Alko är inhemska och utländska Visa, EuroCard och MasterCard, samt American Express och Diners Club och Käyttöluotto. Också Stockmanns företagskort samt de s.k. elektroniska betalkorten Visa Electron och Maestro accepteras.

5. Reklamationer och returrätt

Om du önskar reklamera en vara eller kräver att få returnera den skall detta göras mot kvitto eller annan utredning, som skickas till Alko Ab. Alko Ab betalar tillbaka pengarna för en vara som varit defekt redan vid inköpstillfället, förutsatt att reklamation sker inom rimlig tid efter att felet upptäckts. Ett annat villkor för återbetalning är att flaskan förvarats på ett korrekt sätt och att den har en sådan förväntad livslängd att den bör ha hållit att spara fram till dess att den öppnades. Alko Ab återköper inte felfria varor.

6. Registrering av personuppgifter

Det uppgifter som kunden skriver på förhandsbeställningsblanketten förs in i ett register. Alko Ab använder informationen i registret för intern statistik inom företaget och eventuellt i marknadsföringssyfte.

För mer information kan du vända dig till butikspersonalen eller vår kundtjänst på 020 692 771 (ina/mta), vard. 9–16.