Fakta om produkterna

En liten dryckesguide

Vin tillverkas av druvmust som fås genom pressning av druvor från rankväxten Vitis vinifera, som tillhör släkten Vitis. Vinrankan har troligen odlats första gången under perioden 7000-5000 f.Kr. på ett område som ligger mellan Svarta havet och Kaspiska havet.

Från Mindre Asien spred sig odlingen av vinrankan först till de östra delarna av Medelhavet och därefter långsamt västerut mot Grekland och Rom. Romarna förde med sig vinstocken till de länder som de hade erövrat. Det är romarna som lagt grunden till många av de viktigaste vindistrikten i Europa.

I och med upptäcktsresorna bredde vinstocken ut sig till nya världen, det vill säga Sydoch Nordamerika, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.

Öl har producerats lika länge som man har odlat spannmål. De första arkeologiska fynden av öl är 7000 år gamla och finns i faraonernas Egypten. I Norden har man känt till öl - åtminstone i Danmark - redan för 3000 år sedan. Också i Finland har man druckit öl i minst 1000 år.

Den industriella produktionen av öl startade på 1700-talet i England, när man började framställa porter. Till en början hade ölen dålig hållbarhet, tills man på 1830-talet i Bayern uppfann underjäst och framställde ett öl av det, lager, som numera är världens mest utbredda öltyp.