Fakta om produkterna

Olika typer av flaskförslutning

Naturkorken är den överlägset populäraste förslutaren för vinflaskor världen över. Dess andel är forfarande 69 % av vinflaskornas förslutare. Den efterföljs av syntetiska korkar med en andel på 16 % och skruvkapsylen med 15 %.

I Finland är skruvkapsylen av metall den överlägset mest populära förslutningstypen. Över 70 % av de röda vinerna och nästan 90 % av de vita vinerna säljs i flaskor med skruvkapsyl.

Naturkork

Redan i det forna Grekland använde man naturkork som förslutare i vinamfororna. Korken började åter användas på 1600-talet som förslutare av handblåsta glasflaskor. Den industriella produktionen av flaskor startade i början av 1700-talet och i och med det blev också användingen av kork som förslutare för vinflaskor allt vanligare.

Den traditionella naturkorken är en bra, men inte perfekt slutare. Den lämpar sig för långvariga mogningsprocesser på flaska. Risken med naturkork är att vinet far illa p.g.a. fel i korken. Korkfel är benämningen på en mögel- och källaraktig, träig eller annars unken doft och smak i vinet.

Upptäckten av korkfel är ytterst individuell, eftersom urskiljningsgraden mellan smakare kan vara upp till 2500-faldig. Ett vin som för någon kan vara odrickbart, kan för en annan vara fullständigt acceptabelt.

Ett korkfel är vanligtvis ett fel som drabbar en enskild flaska, men vid Alkos kvalitetskontroll har man konstaterat åtskilliga fall, där felet har berört ett helt produktionsparti. Då finns felet någon annanstans än i flaskförslutaren. Källan kan vara de kemikalier som används vid decinficeringen av tunnor, konstruktioner av hållbart trä eller många andra kemikalier som finns i omgivningen.

När seriösa konkurrenter uppenbarade sig på marknaden, accelererade producenterna av naturkork sin forsknings- och utvecklingsverksamhet för att eliminera förekomsten av korkfel. Nya metoder har introducerats, t.ex. ångdestillation, användning av överkritisk koldioxid eller en osynlig hinna som föhindrar att ett eventuellt korkfel förflyttar sig till vinet.

Syntetkork

I ett visst skede verkade det som om den syntetiska korken skulle ta över. Den började produceras år 1992. Det finns ett stort urval av råvaror och tekniska lösningar. Teknologiskt sett är materialet idealiskt – en produkt med jämn kvalitet, som försluter flaskan tätt. Marknaden var också snabb med att utnyttja de olika färgalternativen.

Dock kan den syntetiska korken dra åt sig av vinets fräscha, fruktiga aromer. Därutöver höll de första syntetkorkarna sig täta bara i 12–18 månader, varefter vinet började oxidera snabbt.

Den tekniska utvecklingen har gjort att syntetkorkarna kvalitätsmässigt nu är på en helt annan nivå. Vinproducenten kan välja mellan de olika egenskaperna hos en syntetkork: en korktyp för unga viner med snabb omsättning, en annan korktyp med låg syregenomsläpplighet för viner som tål långvarig lagring.

Många av den nya världens vinproducenter har börjat använda skruvkapsylen i stor utsträckning.

Skruvkapsyl

Skruvkapsylen av aluminium har traditionellt ansetts passa bäst som förslutare till sådana viner som är ägnade att avnjutas som relativt unga. Kapsylen bevarar vitvinernas fräschör och fruktighet. I fråga om rödviner varierar producenternas åsikter.

Enligt kritikerna uppstår det motbjudande och illaluktande svavelsammansättningar i rödviner med skruvkapsyl, eftersom vinerna inte alls har fått syre under flasklagringen. Enligt försvararna kan rödvinernas produktionsprocess och korkarnas syregenomsläpplighet utvecklas så att flasklagringsprocessen kan fortlöpa på ett idealiskt sätt även under skruvkork av metall.

Många av den nya världens vinproducenter har börjat använda skruvkapsylen i stor utsträckning. I Australien är andelen skruvkapsyler redan upp till 70 % och i Nya Zeeland över 90 %. Även många kända europeiska vinproducenter har övergått till skruvkapsyl.

De skruvkapsylförsedda vinerna har blivit allt populärare också på den engelska marknaden, där tävlingen är hård och stormarknadskedjorna ökar utbudet av flaskor med skruvkapsyl. Man tror att försäljningen av skruvkapsylvinerna kommer att öka med 30–40 procent under de närmaste åren.

Kranförpackningen är behändig för både transport och servering av vin, men vinets njutbarhet kan minska redan efter ett halvt år. Både förpackningsmaterialet och kranen innebär en risk för att vinet kan oxideras.

Glaspropp

Glasproppens popularitet är för närvarande ganska låg, men trenden är starkt stigande. Proppen är tätad med silikon. Flaskan kan öppnas och återförslutas med glasproppen helt utan en särskild öppnare.