Fakta om produkterna

Allergiker

En del personer kan vara känsliga för vissa ämnen som förekommer i alkoholdrycker.

Trotts att symtomen inte i egentlig mening kan påvisas vara förorsakade av allergi, påminner de ofta om allergiska reaktioner.

Astmatiker och personer som lider av astmatisk snuva reagerar mot svavelföreningarna i vinerna.

Det vanligaste symptomet på överkänslighet för svavel är nysningar eller att luftrören sammandras. T.o.m. 1–10 mg/l fri svaveldioxid kan ge symptom.

Svaveldioxid är ett allmänt förekommande tillsatsämne som förbättrar vinernas hållbarhet. Det finns mer svavel i vit- än i rödviner och allra mest i sötä vitviner.

Det är nästan omöjligt att göra vin utan tillsats av svaveldioxid, eftersom svaveldioxiden förhindrar vinets oxidation och man inte lyckats finna något ersättande ämne som vore bättre.

Alla viner och en del ölsorter innehåller svaveldioxid, som däremot saknas i destillerade produkter som konjak, rom och whisky.

Personer som lider av jästallergi kan i allmänhet dricka vin eftersom jästcellerna filtreras bort efter jäsningen. Helt kan man dock inte lita på detta och det händer ibland att jästproteiner, som förorsakar jästallergi, blir kvar i vinet.

I en del ölsorter lämnas en del av jästcellerna avsiktligt kvar i den slutliga produkten.

Personer som är allergiska för äggviteämnena i mjölk samt personer som lider av laktosintolerans borde undvika gräddlikör, som innehåller mjölkäggvita och mjölksocker d.v.s. laktos.

Spannmålsallergi kan gälla äggviteämnena i vilken spannmål som helst – korn, ris, majs, durra.

Många starka drycker, t.ex. brännvin eller whisky, tillverkas med spannmål som råvara. Åggviteämnena försvinner i allmänhet helt i destillationsprocessen.

Läs mer i broschuren Tillsatsämnen och främmande ämnen i alkoholdrycker.