Fakta om produkterna

Veganer

En vegan undviker alla slags födoämnen som härstammar från djurriket.

Nu är det dock så att vissa animaliska ämnen kan förekomma vid klarning av vin.

Den vanligaste metoden att klara ett vin är filtrering och då används inga ämnen alls.

Ett vin kan bli grumligt av proteiner från jäsningen. I finare viner tillsätts därför ett klarningsmedel som drar ner proteinerna till botten av vinkaret. Det klarade vinet tappas sedan över på ett annat kar utan att bottensatsen följer med.

Omtappning sker under hela jäsprocessen. Det bör inte bli kvar några ämnen från klarningen i det färdiga vinet.

För klarning av vin används både animaliska ämnen och en rad andra ämnen som inte härstammar från djurriket.

Följande ämnen är tillåtna för klarning av vin:

  • bentonit
  • betaglukanas (ett enzym)
  • livsmedelsgelatin
  • fisklim
  • kaliumkasein och kaliumkaseinat
  • kaolin
  • äggalbumin och mjölkalbumin
  • pektolytiska enzymer
  • kiseloxid
  • tannin

Det är förbjudet att använda blodalbumin för klarning av viner inom hela EU.

Ett och samma vin kan ha klarats med olika ämnen, beroende på vinparti.

Israeliska kosherviner innehåller i princip inga animaliska substanser. Det kan dock vara bra att komma ihåg att det inte är helt förbjudet att använda äggvita som klarmedel vid tillverkning av kosherviner.

En del viner behöver inte genomgå klarning överhuvudtaget.