Sortiment

Villkor för e-beställning

Beställning

Kunden kan beställa varor ur beställningssortimentet via Alkos webbplats eller direkt från butiken. Vid beställningen förbinder sig kunden att lösa ut de varor han eller hon har beställt.

Leveranssätt

De beställda varorna levereras till den Alkobutik som kunden uppgett och godkänt som leveransställe i sin beställning.

Leveranstid

Leveranstiden till den Alkobutik kunden valt är typiskt 1-3 veckor.

Betalning och betalningssätt

Betalning sker på normalt vis i en Alkobutik då kunden avhämtar sin beställning.Kunden betalar det pris som gäller vid betalningstillfället.
Betalningssätt >

Reklamation och ångerrätt

Varureklamation och åberopande av ångerrätt ska anmälas med bifogat kassakvitto till Alko Ab. Alko Ab köper inte tillbaka varor i beställningssortimentet om det inte finns fel på varan.
Fel på vara >

Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kundens personuppgifter som lämnats via Alkos webbplats, skriftligt eller på annat sätt, behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999).

Det personnummer som kunden uppger för att identifiera sig kommer inte att registreras eller sparas av Alko.

För mera information fråga kundtjänst >