Sortiment

Certifierade produkter

Ekologiska varor

Odling enligt ekologiska principer är anpassad till lokala förutsättningar och gynnar den biologiska mångfalden.

Man använder en traditionell metod som kallas växelbruk och odlar utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Ekologiska varor

Biodynamiska varor

Biodynamisk odling utgår från Rudolf Steiners antroposofiska människo- och livssyn. Biodynamiskt odlade produkter uppfyller alla krav på ekologisk odling.

Man använder organisk gödsel och biologiska bekämpningsmedel. Biodynamisk odling tar även hänsyn till solens, månens och planeternas rörelser.

Biodynamiska varor

Etiska varor

Tanken bakom etisk handel är att småproducenterna och arbetarna i ursprungslandet ska få en rättvis lön för sitt arbete.

Alla etiska varor (Rättvisemärkt och Fair for Life) i vårt sortiment är certifierade.

Etiska varor

Koscher

Koschervarorna är drycker som har framställts enligt reglerna i talmud en judisk skriftsamling som innehåller de skriflärdas stadgar om samhälleliga och juridiska frågor.

Koschervarorna