Ansvar

Alko tar ansvar för miljön

Vår verksamhet har konsekvenser för miljön. Miljöpåverkan uppkommer främst vid varutransporter, förbrukning av el och värme och avfall från dryckesförpackningar.

Vi tar hänsyn till miljön i all vår verksamhet:

  • Sortimentet innehåller etiska (ekologiska, rättvisemärkta och Fair for Life-märkta) varor.
  • Vi sorterar avfall som uppkommer från förpackningar och annat avfall och lämnar det till återvinning.
  • Vi återanvänder lastpallar, sandwichpaneler och backar som används vid transporter.
  • Vi minimerar avgasutsläpp från varutransporter genom samlastning av gods från flera leverantörer i en transport.
  • Vi sparar energi bland annat genom att släcka alla lampor i personalrum och pausrum som inte behöver vara tända.
  • Vi använder LED-lampor i ljusreklam, ljusskyltar och butiksbelysning.
  • Vi utbildar och informerar personalen om vad man kan göra för att värna miljön.

Miljösystem hjälper oss i utvecklingsarbetet

Miljösystem hjälper oss att identifiera och reducera negativ miljöpåverkan och sänka kostnaderna för miljöproblem. Alla Alkobutiker har sedan början av 2011 arbetat efter riktlinjerna i den internationella standarden ISO 14001. Vi har för avsikt att bli certifierade enligt standarden under 2013.

Alkos huvudkontor anslöt sig under 2009 till riktlinjerna för Green Office-programmet som drivs av World Wildlife Fund. Året därpå blev vi certifierade som en grön arbetsplats.

WWF gjorde en ny granskning av huvudkontoret våren 2013 och vi klarade den.

Revisioner visar hur miljöarbetet fungerar i butikerna

Interna miljörevisioner genomförs som ett led i uppföljningen av miljöarbetet. De visar om butikerna följer miljöpolicyn och arbetar för miljömålen. Vid revisionerna får vi många förslag till förbättringar och synpunkter på hur verksamheten kunde utvecklas. Miljörevisionerna är ett led i butikernas interna revision. Varje butik revideras en gång vartannat år. Vi startade med miljörevisioner i februari 2012.