Ansvar

Alko har miljöcertifierats

Alla våra butiker och regionkontor samt vårt huvudkontor i Helsingfors blev miljöcertifierade i januari enligt den internationella standarden ISO 14001 av ett oberoende certifieringsinstitut.

Att ett ackrediterat organ utfärdar certifiering är en kvalitetsgaranti och ett bevis på att vårt miljöledningssystem uppfyller internationella krav.

Certifiering av utomstående tredje part visar att systemet är tillförlitligt och trovärdigt. Ett välfungerande miljöledningssystem gör det lättare att värna om miljön i allt arbete oavsett om det gäller energiförbrukning, återvinning av avfall eller personalutbildning.

Vi arbetar mot tydliga mål där vi fokuserar på att minimera påverkan på miljön och att helt och undvika onödig miljöbelastning när det bara är möjligt.

Medarbetarnas kompetens och miljömedvetenhet är viktiga hörnstenar i detta arbete. När hela personalen sluter upp bakom gemensamma miljömål kan vi nå betydande resultat.

Varje butik har en egen miljöansvarig som drar sitt strå till stacken genom att utbilda nyanställda i sitt butiksteam och redan i starten lära ut hur vi arbetar med miljöfrågor. Interna miljörevisioner genomförs för att kontrollera att alla butiker runt om i Finland arbetar på samma sätt och mot ett och samma mål.

Systemet är också ett verktyg för personalen inom de olika enheterna på huvudkontoret och hjälper dem ta hänsyn till miljön i sitt eget arbete.

Vi har en miljöpolicy där vi har fastställt att vi kontinuerligt ska förbättra vårt sätt att arbeta. Miljöarbetet kommer att utvärderas en gång per år så att vi kan se om vi har uppnått våra mål.