Alkohol och hälsa

Alla av oss funderar inte över hur mycket som är mycket när vi konsumerar alkohol.

Det är ändå bra att följa upp sitt eget alkoholbruk och reflektera över sina val. Kanske ett alkoholfritt alternativ inte vore så dumt med tanke på hälsan?

Och vad innebär egentligen riskbruk av alkohol? Långvarigt riskbruk kan leda till fysiska eller psykiska skador orsakade av alkohol. Riskkonsumtion av alkohol borde identifieras så tidigt som möjligt, eftersom alkoholberoende är en sjukdom som kan behandlas effektivt.

I den här delen berättar vi om vilka skador som alkohol kan orsaka hälsan.