Ansvar

Alkohol och olika åldersgrupper

Alkohol- och drogskador betraktas ofta som en hälsorisk som bara hotar individens eget välbefinnande. Alkohol orsakar dock avsevärda skadeverkningar för närstående, andra människor och samhället.

I den här delen finns artiklar som behandlar alkoholens skadeverkningar på andra än den som dricker. Mer information om ämnet finns bland annat på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.