Graviditet och alkohol

Raskaus

Det går inte att ange någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditet. Därför rekommenderas alla blivande mammor att inte dricka någon alkohol alls.

Det blir allt vanligare att båda föräldrarna låter bli alkohol helt eller drar ned på alkoholkonsumtionen när ett barn är på väg. Man vill redan på fosterstadiet ge barnet bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till en sund individ.

Du bör helst sluta med alkohol redan när en graviditet planeras. Alkohol kan skada fostret redan innan du vet att du väntar barn.

Ju mer och oftare en gravid kvinna dricker alkohol desto mer ökar risken för skador på fostret. Ännu farligare är det om hon dricker så att hon blir berusad eller full – även om det bara händer en gång.

Sluta eller minska – det hjälper ditt blivande barn att utvecklas normalt

De flesta kvinnor tycker det är självklart att sluta dricka alkohol som gravid och behöver inte ens fundera på det eller motivera det för sig själv eller de närmaste. Nio av tio finländska kvinnor som väntar barn låter bli alkohol helt och hållet eller minskar konsumtionen till en eller två enheter per vecka. Det kan vara förvånansvärt svårt för en del gravida att sluta med alkohol.  Om en blivande mamma har vant sig vid en hög alkoholförbrukning kan det vara svårt för kroppen att anpassa sig till en förändring. När hon inte dricker lika mycket som förr kan kroppen reagera med illamående i stället för det välbefinnande som alkohol ger.

Ge noga akt på din alkoholkonsumtion redan när du planerar en graviditet

Redan när du planerar att bli gravid och senast då en graviditet konstaterats bör du vara reflektera över hur mycket du dricker och om du eventuellt missbrukar alkohol. Din partner och dina vänner kan stötta och hjälpa dig att undvika alkohol när du väntar barn. Dina vänner och närmaste kan bidra till att du föder ett friskt barn genom att vara alerta i situationer där alkohol konsumeras. Fostret utvecklas i livmodern under hela graviditeten. Att låta bli alkohol är rätt beslut i alla skeden av havandeskapet. Varje nykter dag gör att fostret utvecklas och mår bra.

Var måttlig även efter förlossningen

Alkohol utsöndras i bröstmjölken. Det finns i stort sett lika mycket alkohol i bröstmjölken som i mammans blod. Vid en amning får barnet i sig ungefär fem procent av den alkohol som mamman druckit i relation till sin kroppsvikt. Även om babyn inte blir full av en så liten mängd, lyder rekommendationen att mamman ska vänta med att amma i tre fyra timmar efter att ha konsumerat alkohol. Det kan vara bra att komma ihåg att till och med ett spädbarn intuitivt känner om mamman är fumlig, ostadig och osäker när hon inte är nykter.  Tänk efter – skulle du själv låta en person som är påverkad ta hand ditt barn? En person som sköter, ammar och handskas med ett barn bör vara spiknykter för att kunna vara lyhörd för barnet och tillgodose dess behov på bästa sätt.

Vad händer med fostret när du dricker alkohol?

Alkoholen går via moderkakan till fostret. Moderkakan släpper igenom alkoholen och vandrar genom navelsträngen till fostrets vävnader. Via fostrets urin utsöndras alkohol dessutom i fostervattnet som fostret dricker. Det betyder att alkoholen vandrar tillbaka från fostervattnet till fostret. Alkohol är ett gift och kan leda till fosterskador. Fostrets lever kan inte bryta ned alkohol på samma sätt som hos en vuxen. Det tar längre tid för alkohol att försvinna från fostervattnet än från mammans och fostrets blod. Därför kan fostervattnet emellanåt ha en högre alkoholhalt än blodet. För att alkoholen ska brytas ned måste den gå tillbaka via moderkakan till mammans blodomlopp och lever.

Alkohol kan ge upphov till flera olika fosterskador

En hög alkoholkonsumtion är den största enskilda orsaken till utvecklingsskador på ett foster. Fostrets centrala nervsystem utvecklas under hela graviditeten och alkohol kan skada fostret i alla stadier av havandeskapet. Fosterskadorna kan vara allt från lindriga till mycket allvarliga. FASD är den övergripande termen för dessa skador. Den står för Fetal Alcohol Spectrum Disorders eller fetalt alkoholsyndrom. Skadorna kan bestå av tillväxthämning, försenad intellektuell utveckling och språkutveckling, funktionella rubbningar i centrala nervsystemet, missbildade organ, utvecklingsskador och psykiska symtom. Lindrigare skador är bland annat problem med tal, uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och social samvaro. FASD-symtom uppträder ofta först i skolåldern.

Källan: Institutet för hälsa och välfärd.