Ansvar

Arbetslivet och alkohol – utmaning för individen och samhället

Svårt att klara av jobbet efter festandet kvällen innan? Löftet ”det här var sista gången” känns just då som det enda rätta. Om det här upprepas ofta och smådrickandet bara tycks öka, finns det skäl att fästa allvarlig uppmärksamhet vid saken.

Alkoholkonsumenten är inte ensam: på en genomsnittlig finsk arbetsplats med tio anställda är en helnykter, 7–8 använder alkohol måttligt och 1–2 är riskanvändare. Den som arbetar tänker förmodligen först bara på sig själv, men ur samhällets synvinkel orsakar alkoholbruk avsevärda skador för människor i arbetsför ålder samt försämrar arbetsförmågan hos individer och på arbetsplatser som helhet. Alkoholens inverkan på hälsan orsakar kostnader på grund av frånvaro från arbetet, minskad arbetskapacitet och förhöjd olycksrisk.

Vad göra för att dricka mindre

Metoderna måste vara enkla och man måste försöka hålla fast vid sina beslut. Det är dock inte så lätt att kontrollera sig själv och stå fast vid besluten. Alkoholräknaren OttoMitta är ett sätt att följa upp sin alkoholkonsumtion.

Alkos program Arbetslivet och alkoholskador tar upp ämnet

Alko, A-klinikstiftelsen, Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetarskyddscentralen har 2015 startat programmet Arbetslivet och alkoholskador.  Programmet har inletts med pilotprojekt och med att sprida aktörernas befintliga redskap. Programmets mest centrala bakgrundsmaterial är rekommendationen Motverka missbruksproblem. Målet med programmet är att förmedla information om existerande metoder till arbetsplatserna samt i framtiden skapa ny kunskap med hjälp av utredningar och undersökningar.