Ansvar

Droglänken

Är du bekymrad över din alkoholanvändning? Dricker du alkohol i måttliga mängder? Droglänken hjälper dig att bedöma din situation.

På Droglänkens webbplats får du pålitlig information, stöd och råd om droger och beroende. Tjänsterna är avsedda för droganvändare och deras närstående samt för alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för professionella och studerande inom olika branscher.

Droglänken.fi erbjuder olika tjänster för alla som är intresserad av droginformation.

  • Med dryckesdagboken (på finska) kan du följa upp din alkoholkonsumtion.
  • AUDIT-testet (på finska) hjälper dig att kartlägga ditt alkoholbruk.
  • Via chattfunktionen (på finska) kan du söka hjälp eller kompisstöd.
  • Med promilleräknaren kan du bedöma alkoholhalten i blodet.
  • På ungdomarnas egen webbplats, Nuortenlinkki(på finska), får man vara aningen yr.

Droglänken används redan av över 130 000 olika besökare per månad. Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen.